logo Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Jagielski uzyskał dofinansowanie OPUS na ocenę potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt - badania in vitro oraz in vivo Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2020 15:31

projekt_T_Jagielski_ilustracja

Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt - badania in vitro oraz in vivo

Rodzaj Prototheca obejmuje jednokomórkowe, pozbawione chlorofilu, saprofityczne glony, które jako jedyne rośliny, zdolne są do wywoływania oportunistycznych zakażeń u człowieka i zwierząt. Główną postacią prototekozy zwierzęcej jest mastitis, zapalenie gruczołu mlekowego u krów. Choroba przyczynia się do znacznych strat ekonomicznych w przemyśle mleczarskim na całym świecie. Prototekoza u ludzi przyjmuje głównie postać infekcji skórnych, stawowych i ogólnoustrojowych, szczególnie u osób z obniżoną odpornością.

Niejasna jest patogeneza zakażeń prototekowych. Nie przeprowadzono dotąd badań oceniających porównawczo chorobotwórczość różnych gatunków Prototheca spp. Niewiele też wiadomo o czynnikach zjadliwości tych patogenów. Badanie mechanizmów wirulencji utrudnia brak ustalonych modeli eksperymentalnych prototekozy in vitro oraz in vivo.

Celem niniejszego projektu jest rozpoznanie potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., a ściślej określenie zdolności różnych gatunków Prototheca spp. do wywoływania miejscowych lub ogólnoustrojowych infekcji oraz prześledzenie oddziaływań patogen-gospodarz w strategii dwutorowej, tj. in vitro, przy użyciu eukariotycznych linii komórkowych oraz in vivo, na mysim modelu zwierzęcym.

Proponowany projekt badawczy stanowi pierwsze, tak kompleksowe studium eksperymentalno-badawcze poświęcone chorobotwórczości glonów Prototheca spp. Uzyskane wyniki gruntownie poszerzą wiedzę na temat wirulencji tych drobnoustrojów. W istotny sposób przyczynią się do wyświetlenie ich wpływu na medycynę weterynaryjną i zdrowie publiczne.

Wyniki projektu utorują drogę dla opracowania i wdrożenia nowych testów diagnostycznych umożliwiających precyzyjne określenie zjadliwości i zakaźności szczepów klinicznych oraz znacznie przybliżą do opracowania skutecznych metod leczenia i zapobiegania prototekozie u ludzi i zwierząt.

 


logo HR